Waldorf?

"Den övergripande idén och målsättningen med waldorfpedagogik i förskoleåldern kan formuleras som barnets rätt att få vara barn, att få uppleva en riktig barndom, utan att alltför tidigt behöva stressas in i vuxenvärlden. Dagens vuxna verkar inte riktigt ha tid att låta barnen få vara barnsliga i positiv mening och vi kräver mycket tidigt olika prestationer av dem.

Barnens lek och rörelse blir till en del av innehållet i pedagogiken. Leken spelar en stor roll i waldorfförskolan. Genom en fantasifull och skapande lek får barnen kunskap om världen och hur den fungerar.

WaldorfdockaBarn behöver också röra sig, hoppa, klättra, springa. Allt detta sker med fördel utomhus där de kommer i kontakt med de olika elementen: jord, vatten, luft och värme."

Ur En introduktion i Waldorfpedagogik